В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

Класическа фотография - цени на услуги

 

Снимки от Цифров носител и 35мм. негативен филм

 

формат            24 часа               1 час                  15 мин.

                         над 10 бр.        до 10 бр.            до 5 бр.

9/13 см.            0.50лв.               0.80лв.                2.00лв.

10/15см.           0.50лв.               0.80лв.                2.00лв.

13/18см.           0.80лв.               1.20лв.                3.00лв.

15/20см.           2.20лв.               3.00лв.                4.00лв.

18/24см.           4.00лв.               5.00лв                 7.00лв

20/30см.           6.00лв.               7.00лв.                9.00лв.

24/30см.           8.00лв.               9,00лв.               10.00лв.

30/40см.           10.00лв.            12.00лв.             14.00лв. 

30/45см.           12.00лв.            14.00лв.             15.00лв. 

40/60см.           18.00лв.            20,00лв.               

60/80см.           34.00лв.            38.00лв.               

60/90см.           36.00лв.            39.90лв.               

        

 Снимки от рол филми , диапозитиви

            и негативи по опис

 формат                       24 часа                     1 час 

9/13 см.                      1.00лв.                      2.00лв.                       

10/15см.                     1.00лв.                      2.00лв.                       

13/18см.                     1.50лв.                      2.50лв.                       

15/20см.                     2.80лв.                      4.80лв.                       

18/24см.                     4.50лв.                      6.50лв.                       

20/30см.                     7.90лв.                      9.90лв.                       

24/30см.                     9.00лв.                     12,00лв.                       

30/40см.                     12.00лв.                    14,0лв.                       

30/45см.                     13.00лв.                    15.00лв.                       

40/60см.                     20.00лв.                                      

60/80см.                     39.00лв.                                     

60/90см.                     40.00лв.                   

 

Проявяване на филми

Проявяване на цветен филм С41 /с индекс копие/            10.00лв.
Проявяване на черно-бял филм/ръчен процес/                  12.00лв.
Проявяване на диапозитив Е6 -                                           18.00лв.

Сканиране на негативен филм 35 мм.

1908/1272 рх                                                                           9.00лв.

3936/2624 рх                                                                         20.00лв.

Сканиране на единичен кадър 35мм

1908/1272 рх                                                                          2.00лв.

3936/2624 рх                                                                          4.00лв.

Сканиране на позитив 35мм

цял филм-1908/1272 рх                                                       12.00лв.

цял филм -3936/2624 рх                                                      20.00лв.

единичен кадър-1908/1272 рх                                             2.00лв.

единичен кадър - 3936/2624 px                                           4.00 лв.

единичен кадър- 4800 ppi                                                   10.00 лв.

Сканиране на рол, негатив ,позитив

единичен кадър 2800 ppi                                                      3.00лв.

единичен кадър 4800 ppi                                                    10.00 лв.

Сканиране на план филм

Според размера.

Запис на CD

Запис на карта на CD                                                           5.00лв.
Запис на карта на DVD                                                         7.00лв.
Копие на CD                                                                          5.00лв.
Копие на DVD                                                                        7.00лв. 

Прехвърляне на видео касета върху CD                1час  16,00 лв.
 Отчитане на започнат половин час
 Обложка на CD и DVD