В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

Класическа фотография - цени на услуги

 

Снимки от Цифров носител и 35мм. негативен филм

 

формат            24 часа               1 час                  15 мин.

9/13 см.            0.35лв.               0.50лв.                1.00лв.

10/15см.           0.45лв.               0.70лв.                1.00лв.

13/18см.           0.70лв.               1.00лв.                2.00лв.

15/20см.           1.80лв.               2.90лв.                5.00лв.

18/24см.           3.50лв.               4.50лв                 6.00лв

20/30см.           4.50лв.               5.50лв.                7.00лв.

24/30см.           4.90лв.               5.90лв.                8.00лв.

30/40см.           8.00лв.              10.00лв.               12.00лв. 

30/45см.           8.00лв.               10.00лв.              12.00лв. 

40/60см.           16.00лв.             18.90лв.               

60/80см.           32.00лв.             38.00лв.               

60/90см.           34.00лв.             39.90лв.               

Цените за 24 часа се отнасят за поръчки над 5 броя

Снимки от рол филми и диапозитиви

формат                       24 часа                     1 час 

9/13 см.                      0.90лв.                      2.00лв.                       

10/15см.                     0.90лв.                      2.00лв.                       

13/18см.                     1.50лв.                      2.50лв.                       

15/20см.                     2.80лв.                      4.80лв.                       

18/24см.                     4.50лв.                      6.50лв.                       

20/30см.                     5.90лв.                      7.90лв.                       

24/30см.                     6.20лв.                      8.00лв.                       

30/40см.                     8.00лв.                     12.00лв.                       

30/45см.                     8.00лв.                     12.00лв.                       

40/60см.                     16.00лв.                    18.90лв.                     

60/80см.                     32.00лв.                    38.00лв.                     

60/90см.                     34.00лв.                    39.90лв.

 

Проявяване на филми

Проявяване на цветен филм С41 /с индекс копие/              7.00лв.
Проявяване на черно-бял филм/ръчен процес/                  9.00лв.
Проявяване на диапозитив Е6 -                                        12.00лв.

Сканиране на негативен филм 35 мм.

1908/1272 рх                                                                           7.00лв.

3936/2624 рх                                                                         20.00лв.

Сканиране на единичен кадър 35мм

1908/1272 рх                                                                          1.00лв.

3936/2624 рх                                                                          3.00лв.

Сканиране на позитив 35мм

цял филм-1908/1272 рх                                                       12.00лв.

цял филм -3936/2624 рх                                                      20.00лв.

единичен кадър-1908/1272 рх                                               1.00лв.

единичен кадър - 3936/2624 px                                            3.00 лв.

единичен кадър- 4800 ppi                                                   10.00 лв.

Сканиране на рол, негатив ,позитив

единичен кадър 2800 ppi                                                      1.00лв.

единичен кадър 4800 ppi                                                   10.00 лв.

Сканиране на план филм

Според размера.

Запис на CD

Запис на карта на CD                                                           4.00лв.
Запис на карта на DVD                                                         6.00лв.
Копие на CD                                                                       4.00лв.
Копие на DVD                                                                     5.00лв. 

Прехвърляне на видео касета върху CD                              16,00 лв.
 
Обложка на CD и DVD