В този сайт използваме бисквитки (cookies) за да подобрим качеството на обслужване. Използвайки на нашите услуги, Вие се съгласявате с използването на бисквитки!

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА РЕКЛАМЕН УЕБ САЙТ www.foto-dekov.com

 

Моля, преди да използвате този уеб сайт, внимателно прочетете настоящите Общи Условия. Като осъществявате достъп и използвате този уеб сайт, вие се съгласявате с тези условия и ги приемате безусловно и без ограничения. В случай, че НЕ ПРИЕМАТЕ Общите Условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общи Условия, съгласно които Деков ЕООД предоставя на Клиентите си посредством интернет уеб сайт www.foto-dekov.com възможност за разглеждане на стоките в магазин www.foto-dekov.com намиращ се на София, България, ул. "Цар Иван Асен II " №34. Тези условия са обвързващи за Клиентите. Приемайки настоящите Общи условия, Клиентите дават изричното си съгласие по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 www.foto-dekov.com е уеб сайт за реклама, действащ на територията на Република България, съдържащ стоки от асортимента на Деков ЕООД

Чл. 2. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Деков ЕООД, София, България, ул. "Цар Иван Асен II " №34, ЕИК BG 175353168, представлявано от г-н Деков, наричано по-долу за краткост Доставчик, и Клиентите (потребители, получатели на услугата) на рекламен интернет уеб сайт www.foto-dekov.com. Под Клиент по смисъла на настоящите Общи условия се разбира всяко физическо или юридическо лице, посещаващо или ползващо уеб сайта за разглеждане на стоките, предлагани в стационарния магазин.

Чл. 3. Доставчикът предоставя информация на Клиентите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Чл. 4. Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на Доставчика: Деков ЕООД;
  2. Седалище и адрес на управление: София, България, Бул. Янко Сакъзов 38 вх В
  3. Адрес за упражняване на дейността: София, България, ул. "Цар Иван Асен II " №34;
  4. Данни за кореспонденция: София, България, ул. "Цар Иван Асен II " №34;

 

 

  1. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт;
  2. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС;

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) Клиентът има право да преглежда стоките, техните характеристики, цени, определени от www.foto-dekov.com, при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на www.foto-dekov.com вреди.

Чл. 6 Деков ЕООД има право:

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени на предлаганите стоки;

- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Деков ЕООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Клиента съгласно Закона за защита на личните данни.

Политиката за защита на личните данни на Деков ЕООД, можете де намерите тук.

 

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 8. (1) Деков ЕООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта www.foto-dekov.com, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и Деков ЕООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 

  1. V ОТГОВОРНОСТ

Чл. 9. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 10. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.foto-dekov.com, освен ако е действал при умисъл или груба небрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.foto-dekov.com не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 11. Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

Чл. 12. Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

Чл. 13. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че www.foto-dekov.com само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

Чл.14. www.foto-dekov.com не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

Чл. 15. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. Деков ЕООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че Деков ЕООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 16. Цветовете на стоките, показани в сайта www.foto-dekov.com зависят от настройките на Вашия монитор.

Чл. 17. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Деков ЕООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл. 18. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.

(2) Клиентът и Доставчикът се задължават да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 19. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 20. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 21. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 22. Настоящите общи условия влизат в сила за всички на 25.05.2018г. и са изменени и допълнени на 25.02.2019 г.

 

VIII. Надзорни органи

  1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,

тел. 02/91-53-555

E - mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.cpdp.bg

  1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. "Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.kzp.bg

  1. Комисия за защита на конкуренцията

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Уеб сайт: www.cpc.bg